Go in Trier Wiki

Ergebnisse des Hauptturniers

Place    Name    Club    Level    Score    1    2    3    Points    ScoreX    SOS 1    Blarr, Nils    de-F    2 Dan    38    4+    3+    2+    3    38    111 2    Chen, Feiyang    de-F    1 Dan    37    5+    6+    1-    2    37    109 3    Silles, Marco    de-BN    1 Dan    37    6+    1-    7+    2    37    108 4    Simon, Charles    de-F    1 Dan    37    1-    10+/w3    5+    2    37    107 5    Guo, Naichun    de-DA    2 Dan    36    2-    7+    4-    1    36    109 6    Law, Yu_Kai    de-TR    2 Dan    35    3-    2-    8-/w4    0    35    110 7    Wirthmann, Benjamin    de-F    1 Kyu    35    8+/w2    5-    3-    1    35    107 8    Schaaf, Emanuel_Jun    de-TR    5 Kyu    32    7-/b2    11+    6+/b4    2    32    94 9    Tao, Shende    de-TR    7 Kyu    31    12+    13+/w1    11+    3    31    87 10    Schwarz, Christian    de-TR    5 Kyu    30    11-    4-/b3    12-    0    30    93 (11)    Knappen, Joerg    de-SB    6 Kyu    30    10+    8-    9-    1    30    93 12    Rieger, Marc_Oliver    de-TR    8 Kyu    29    9-    14+/w1    10+    2    29    87 13    Rudler, Marlene    at    10 Kyu    27    14+    9-/b1    15+/w2    2    27    79 14    Otto, Hans    de-TR    11 Kyu    25    13-    12-/b1    16+/w1    1    25    77 15    Rieger, Angelika    de-TR    15 Kyu    22    17+    18+/w9    13-/b2    2    22    64 16    Wang, Mei    de-TR    16 Kyu    21    18+/w7    17+    14-/b1    2    21    61 17    Schaefer, Melvin    de-TR    16 Kyu    20    15-    16-    18+/w7    1    20    60 18    Kohr, Michael    de-F    25 Kyu    10    16-/b7    15-/b9    17-/b7    0    10    40 19    Liu, Huiru    de-TR    30 Kyu    8    22+    20+    21+    3    8    18 20    Stolz, Jasper    de-TR    30 Kyu    7    21+    19-    22+    2    7    19 21    Law, Miao-Yan    de-TR    30 Kyu    6    20-    22+    19-    1    6    20 22    Gerteis, Mattis    de-TR    30 Kyu    5    19-    21-    20-    0    5    21

Ergebnisse des Weihnachtsturniers (Begleitturnier)

1 Melvin Schäfer 5,0/6
2 Angelika Rieger 4,0/6
3 Jasper Stolz 2,0/4
4 Miao-Yan Law 3,0/7
5 Mattis Gerteis 2,0/6
6 Marco Silles 0,0/1
7 Liu Huiru 0,0/2